Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is de geneeskunde die zich richt op de gehele mens en niet voornamelijk op de zieke delen.

Bij het stellen van de diagnose wordt niet alleen gekeken naar de symptomen, maar met name ook naar de oorzaak van de problemen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens uniek is.

Het zelfgenezend vermogen van de mens staat centraal evenals de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.
Daarom wordt in de natuurgeneeskunde gezocht naar mogelijkheden om de weerstand en gezondheid van mensen te versterken en geldt alszodanig voor degenen die er voor kiezen om met natuurlijke middelen, andere voeding, emotionele ondersteuning en massages een duurzame gezondheid na te streven.